"ההתעלמות של ביהמ"ש העליון מערכי המשפט העברי היא כמעט מוחלטת"

פרופ' נחום רקובר בראיון לאלעזר שטורם על הקשר בין המשפט המודרני למשפט העברי