"האזנות סתר בפרשת חיים רמון הועלמו"

פרופ' דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, על התיקונים שיש לבצע במערכת המשפט ועל האזנות הסתר שיתכן שיכולות היו לזכות את השר לשעבר, חיים רמון