תוקם ועדת חקירה ממשלתית לפרשת פגסוס

ועדת חוקה, חוק ומשפט הצביעה בעד הקמת ועדת חקירה ממשלתית בראשות שופט לפרשת פגסוס. יו"ר הועדה יהיה ח"כ שמחה רוטמן