מפתיע! מהי התכונה שהכי מאפיינת מנהיג גדול?

הקב״ה מתיחס אלינו, הקטנים – אם כך, מה על המנהיגים ללמוד מכך? ומה אנחנו צריכים ליישם? עוד תובנה מבית ״ותן חלקנו״