פרופ' דיסקין: "מה שמעכב את הרפורמה המשפטית הוא החשש משפיכות דמים"

מצביעי 64 המנדטים אינם מאמינים כיצד ממשלה שזכתה ברוב מוחץ מנוהלת על ידי האופוזיציה. פרופ' אמריטוס אברהם דיסקין, מומחה למדעי המדינה, טוען שהתמונה מורכבת יותר