"ידיעות אחרונות" מתאם נתונים עם ראשי המחאה?!

הנתונים אותם מפרסם עיתון "ידיעות אחרונות" לגבי מספר הנוכחים בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית, דומים ואף זהים לנתונים אותם מפרסם אחד מראשי המחאה