״המצור על בני ברק״ הותיר כאב ושאלות רבות

ההפגנה בבני ברק אמנם הייתה בנוכחות מצומצמת של מפגינים, אך נראה שהיא הביאה אותנו לקו שבר בחברה הישראלית