אלוף במיל׳ גרשון הכהן: הציונות הדתית טועה כשהיא מסמנת איש צבא דתי כ״משלנו״

הרוחות רוגשות סביב המינוי המבושש לבוא של תת אלוף עופר וינטר – כשנודף ריח של מינויים פוליטיים והשתייכות לקליקות הנכונות. האלוף במיל' גרשון הכהן שופך אור על מינויי בכירים בצה"ל