אלוף במיל׳ גרשון הכהן: ״צבא העם״ כשלא כולם מתגייסים?

חוק הגיוס החדש שעלה לכותרות החזיר את נושא השוויון בנטל בחברה החרדית. האלוף במיל' גרשון הכהן: גיוס לצה"ל משמש ככרטיס כניסה לציבוריות הישראלית