האלוף במיל׳ בריק: "אני מתחלחל! אסור שזה יקרה בשום פנים ואופן"

האלוף במיל׳ יצחק בריק מגיב לפרובוקציה שביצעו אנרכיסטים בבית העלמין הצבאי בבאר שבע ומדבר על ימי הזיכרון ומורשת הקרב ככאלה שמחזיקים את חוסנה של המדינה מול אויביה