אלי ציפורי: בן כספית המציא ראיות והמשטרה פעלה על פיהן

אלי ציפורי בראיון ליגאל מלכה על האזנות הסתר במעון ראש הממשלה והעיתונאי בן כספית שסיפק למשטרה חומר רכילותי