ביום השואה לפיד מפיץ את הנרטיב המתועב של אהרון ברק שאנחנו והם זה אותו הדבר ורק "הנאורים" יעצרו את זה

יאיר לפיד ממשיך להיות אחד מגדולי המשסעים במדינת ישראל אחרי שהבטיח שאין יותר אנחנו והם