"אנחנו נמצאים ברגע היסטורי בתולדות מדינת ישראל"

עו"ד זאב לב, היועמ"ש של "התנועה למשילות ודמוקרטיה" בראיון לרנית נחום – הלוי: "אין שום ביטחון בנצחון העם, אם לא נהיה חזקים מספיק – האלימות של הצד השני תכריע"