התדרדרות ביחסי ישראל-ארה״ב או רק נזיפה?

שגריר ישראל בארה"ב מייקל הרצוג הוזמן לשיחת נזיפה בעקבות ביטול חוק ההתנתקות. אנה ברסקי מ״מעריב״ עונהעל השאלה: האם זו התחלה של התדרדרות ביחסים?