"השמאל לעולם לא ישחרר מטעות של הימין"

עו"ד זיו מאור על שתי כותרות הפייק ניוז שהניתוח שלהן מוכיח שהאמת עם הימין