פרופ׳ אסף מידני מפריך את השקרים – מינוי שופטים – פרק 1

פרופ' אסף מידני מפריך את הטענות ה"מנומקות" של מתנגדי הרפורמה המשפטית. מינוי שופטים – פרק 1