מטרתו של משבר היא להעלות קומה – פרשת כי תשא

הרב מאיר נאמן מלמד מהו המסר שנלמד מפרשת כי תשא ומעניק סגולה ליציאה ממשבר – מחוזקים