פרופ' רקובר: יש להתעקש על כל פרט ברפורמה

הרב פרופ' נחום רקובר, המשנה ליועמ"ש לממשלה בדימוס, מוכיח ליוסף רוסו כיצד נרמס המשפט העברי בניגוד לחוק ואומר שיש להתעקש על כל פרט ברפורמה המשפטית