"השופטים בעליון תלושים – חושבים שאנחנו חיים בשוויץ"

ראש מועצת עומר, פיני בדש, מסכים עם סעיפי הרפורמה אך קורא להאט את הקצב כדי לא להעמיק את הקרע בעם