שו"ת: למה הקב"ה ממיט עלינו אסונות?

הרב ברוך אפרתי מעניק התבוננות רוחנית על הפיגועים ועל האסונות שפוקדים אותנו לאחרונה