בלעדי: האקדמיה בשירות מתנגדי הרפורמה

הודעה שנשלחה לסגל ולסטודנטים באוניברסיטה העברית מקלה על סטודנטים שירצו לקחת חלק במחאה נגד הרפורמה המשפטית