"צעדה פוליטית בצה"ל" חגית ריין בדמעות "איזה מסר מעוות שולחים לחיילי צה"ל במעשה כזה?! עזבו את הנופלים"

בראיון מיוחד ומרגש לללי דרעי פונה האם השכולה אל המפקדים ואל החיילים ומתחננת: "תוציאו כבר את צה"ל מהשיח הפוליטי, עד כמה אפשר"?