פרופ' אלישע האס: "אהוד ברק היה פוליטיקאי כושל" – "מצביאים שאיבדו את הדרך" – פרק 4

פרופ' אלישע האס בפרק נוסף בסדרת הראיונות על "מצביאים שאיבדו את הדרך" מתייחס לאהוד ברק ולכשלונותיו