גיא לוי: היועמ״שית וחיות נמצאות בעצמן בניגוד עניינים

גיא לוי מפרויקט 315 בראיון עם ללי דרעי על חוסר המודעות של היועמ״שית בכל הנוגע לניגוד עניינים ביחס לרפורמה המשפטית