נדרש שינוי במערכת המשפט אבל תתחילו מהפוליטיקה

פרופ' מוחמד ותד, דיקאן ביה"ס למשפטים וסגן נשיא במכללה האקדמית צפת, עונה האם הרפורמה המשפטית נחוצה ומפריך טעויות רווחות לשיטתו