פרופ' זליכה:"מחאות פאתטיות וילדותיות בניסיון להרוס את כלכלת ישראל"

על הטענות השונות נגד הרפורמה המשפטית נוספו לאחרונה טיעונים הרואים בה סכנה כלכלית. הכצעקתה? החשב הכללי באוצר לשעבר, פרופסור ירון זליכה, על העובדות