חרפה: תעמולה פלסטינית בתאגיד השידור הישראלי

ד"ר אדי כהן מציג את האבסורד בו נאלצים אזרחי ישראל לממן תעמולה פלסטינית מסוכנת ומסיתה תוך הפרה בוטה של החוק