האלוף במיל׳ בריק: הגבול עם ירדן הוא סיכון בטחוני משמעותי

אלוף במיל' יצחק בריק: מלך ירדן אינו זוכה לתמיכה בארצו והגבול עם ארצו מהווה סיכון בטחוני משמעותי במיוחד לאור התקרבותה של איראן