"החתולים פרסמו מכתב מחאה על זה שלקחו להם את השמנת"

הפרשן הפוליטי אברהם גרינצייג מסביר את האבסורד בו היועץ הוא בעצם השר בפועל