הסקר שנגנז מוכיח: אמון הציבור בצה"ל הולך ופוחת באופן מדאיג

אלוף במיל' יצחק בריק מנתח מספר סעיפים מתוך הסקר השנתי שצה"ל דאג להסתיר היטב מעיני הציבור