"האדמו"ר של השמאל" ברגע מרגש במיוחד

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרון ברק, במעמד שהוגדר כ"תמונת השנה בתקשורת החרדית"