אלוף במיל' יעקב עמידרור: "עד ״שומר החומות״ חשבתי שהערבים עומדים להשתלב במדינה"

האלוף במיל' יעקב עמידרור מסכם את השנה האזרחית ומסביר מהו מעמדה של ישראל בעולם