מיוחד לכבוד שבת – הרב מאיר נאמן מספר על עבודת התשובה

נבראנו בעולם שבו הפער בין הרצונות שלנו ליכולות שלנו מובנה לכן התשובה היא מהלך של מלכתחילה