עפרה לקס – על פרעות לוד

עפרה לקס
עיתונאית ותושבת לוד, סבורה שאנחנו חיים על פצצת זמן מתקתקת