חשיפה מדהימה – מקווה מתקופת בית שני; התגלית שמרגשת את הארכיאולוגים

מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת מספר על המקווה שהתגלה במהלך העבודות להנגשת העיר העתיקה למבקרים