שילוב החיילות התקבל- הרבנים ביטלו את הפגישה שתוכננה עם הרמטכ"ל

הביטול נעשה במחאה על המהלך שהתבצע ללא ידיעתם