קשיים שכול ואובדן הם מילים המתארות את מרים פרץ, אך גם חיוך ובחירה בחיים

"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל": פרויקט מיוחד לפסח