הפרטים  נקלטו במערכת בהצלחה!

מכירת החמץ תתבצע בערב פסח 

  ע"י הרב שמואל אליהו שליט"א

פסח כשר ושמח

   לכל בית ישראל!